KUĆNI RED

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se kućnim redom utvrđuju međusobni odnosi, odnosno dužnosti i prava davaoca usluga (u daljnjem tekstu: iznajmljivač) i korisnika usluga (u daljnjem tekstu: gost).

 

Boravak u apartmanu gostima započinje u 14 sati prvog dana boravka, a završava u 10 sati posljednjeg dana boravka. Posljednji dan boravka ( dan napuštanja apartmana ) ne računa se u ukupni broj dana boravka u jedinici.

 

II. PRAVA I DUŽNOSTI GOSTA

Članak 2.

Gost ima pravo:

 1. Tijekom svog boravka koristiti sve ponuđene uređaje unutar apartmana te se obvezuju da će njima rukovati pažljivo i primjereno. Ukoliko dođe do oštećenja ili nestanka određenih predmeta ili uređaja iz apartmana, gost je dužan o tome izvijestiti iznajmljivača u trenutku tog događaja i nadoknaditi vrijednost nestalih ili uništenih stvari.
 2. U apartmanima nije dopušten dulji boravak, spavanje niti noćenje gostiju koji nisu prijavljeni i evidentirani kao gosti Apartmana.

Članak 3.

Gostu nije dozvoljeno:

 1. Unošenje lako zapaljivog ili eksplozivnog materijala i materijala (stvari) s jakim neprijatnim mirisom.
 2. Uvođenje životinja, ukoliko prethodno za to nije dobio suglasnost iznajmljivača
 3. Mijenjanje rasporeda namještaja u apartmanu (moguće samo uz znanje i dopuštenje domaćina).
 4. Remećenje mira u vremenu od 15:00-17:00 sati i 23:00-07:00 sati, te stvaranje prekomjerne buke upotrebom radio-tranzistora, televizora ili drugih aparata, odnosno muzičkih instrumenata.

 

Članak 4.

Gost je dužan:

 1. Pridržavati se kućnog reda i koristiti prostorije, inventar i instalacije pažnjom dobrog gospodarstvenika.
 2. Brinuti se o vlastitim stvarima i vrijednostima. Iznajmljivač se odriče bilo kakve odgovornosti za eventualni nestanak stvari i vrijednosti gostiju.
 3. Gasiti klimatizacijski uređaj prilikom izlaska iz apartmana.
  1. Odjaviti se prije odlaska i platiti uslugu odnosno pokazati potvrdu o plaćenoj usluzi.
  2. Na dan odlaska osloboditi apartman do 10:00 sati.
  3. Smeće iz apartmana odložiti u kontejner.
  4. Na dan odlaska uredno složiti sve prljavo rublje u kupaonu apartmana.

III. PRAVA I DUŽNOSTI IZNAJMLJIVAČA

Članak 5.

Iznajmljivač ima pravo:

 1. Otkazati korištenje usluga gostu koji svojim ponašanjem remeti red i mir.
 2. Tražiti od gosta nadoknadu štete ako ovaj izgubi iznajmljivačevu stvar, odnosno ako namjerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje kvar na stvarima, instalacijama i namještaju iznajmljivača.
 3. U osobitim okolnostima, kod odsutnosti gostiju, ući u njihov apartman ukoliko primijeti da je to neophodno kako bi se spriječila šteta ili opasnost predvidivih ili nepredvidivih razmjera (u slučaju istjecanja vode, požara, ukoliko prozorska krila ili grilje na prozoru nailaskom vjetra ili kiše budu izložena oštećenju ili i sl. ). U slučaju takvog interventnog ulaska u apartman u vrijeme odsutnosti gostiju, iznajmljivač će goste obavijestiti o vremenu i razlogu ulaska u apartman

Iznajmljivač je dužan:

 1. Osigurat red i mir i pružiti gostu svu potrebnu pomoć oko njihovog smještaja.
 2. Očistiti apartman i mijenjati posteljinu i ručnike iza svakog gosta, a u slučaju duljeg boravka gosta mijenjati posteljinu najmanje svakih sedam dana, a ručnike najmanje svakih tri dana.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Pušenje u apartmanima nije dozvoljeno. Pušiti možete isključivo na balkonima apartmana. Molimo pušače da ne bacaju opuške po kući, dvorištu ili van njega te da poduzmu sve sigurnosne mjere u prevenciji požara i zbog svoje osobne sigurnosti.

Molimo pridržavajte se gore navedenih informacija kako bi boravak sebi i ostalim gostima učinili udobnijim.

Knjiga žalbe nalazi se na recepciji ( Zvonimirova 128, Baška).

 

Želimo vam ugodan boravak u našim apartmanima!  HVALA